Munkaügyi központ

A válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatás

A támogatás célja, a gazdasági válság következtében álláskeresővé vált, és álláskeresési járadékban részesülő munkavállalók munkához juttatása oly módon, hogy az álláskeresési járadék folyósítási idejéből még hátralévő időtartamra járó álláskeresési járadék összege a foglalkoztatásukat segítse elő.
A támogatás igénybe vételének feltételei

Támogatás állapítható meg annak a munkaadónak aki/amely
– vállalja a gazdasági válság következtében álláskeresővé vált, és álláskeresési járadékban részesülő munkavállaló teljes munkaidőben történő foglalkoztatását munkaviszony keretében,
– vállalja, hogy az érintett munkavállaló munkaviszonyát a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt működési körben felmerülő okból, rendes felmondással nem szünteti meg.
– vállalja, hogy a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a támogatással érintett munkaviszony közös megegyezéssel sem szűnik meg,
– tudomásul veszi, hogy a foglalkoztatási kötelezettség megsértését jelenti a munkaviszony fenti jogcímeken történő megszüntetése mellett, ha a foglalkoztatási kötelezettség teljes időtartama alatt az állásidő mértéke a 20 munkanapot meghaladja, vagy a munkaviszony a munkavállaló rendkívüli felmondásával szűnik meg,
– nyilatkozik a 2008. január 1-jét követően de minimis jogcímen, valamint átmeneti támogatásként kapott (odaítélt) támogatások támogatástartalmáról, és a még el nem bírált kérelmeiről.

Támogatható a foglalkoztatása annak a személynek, aki
– álláskeresési járadékban részesül, és
– az álláskeresési járadék folyósítási ideje a munkaszerződés megkötését közvetlenül megelőző időponthoz képest legalább 180 nap múlva jár le.

A támogatás mértéke, időtartama
A támogatás a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet alapján átmeneti támogatásként folyósítható, melynek havi összege nem haladhatja meg a munkába lépéskor hatályos minimálbér és járuléka 60 százalékát. Ha az álláskeresőnek az álláskeresési járadék alapját képező járulékalapja az álláskeresővé válást közvetlenül megelőzően alacsonyabb volt, mint a kötelező legkiesebb munkabér, a támogatás mértékét azzal arányosan kell megállapítani.

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon munkavállaló foglalkoztatásához – a helyközi utazás támogatása, a csoportos személyszállítás támogatása, valamint a külön törvény szerint igénybe vehető Start kártyával (Start, Start Plusz, Start extra) rendelkező személy foglalkoztatásához kapcsolódó járulékkedvezmény kivételével – más támogatás nem vehető igénybe.
A támogatás az álláskeresési járadék folyósítási idejéből még hátralévő időtartammal megegyező időtartamra állapítható meg.
A támogatás igénylése
A támogatás a foglalkoztatást megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltségen lehet benyújtani.

A támogatás elbírálása, folyósítása
A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a regionális munkaügyi központ kirendeltsége hatósági szerződést köt.
A támogatást a munkaügyi központ havonta utólag folyósítja a munkáltató által beküldött elszámolás alapján.

Hatósági szerződés 2010. december 31-ig köthető.

Érvényes: 2010. április 1-töl visszavonásig.